Tina Friis Mogensen

Tina er utdannet fysioterapeut på Ergo -og fysioterapiskolen i Odense, Danmark i 2002. Hun har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra HIO (2012), videreutdanning i oppmerksomt nærvær (mindfulness) fra HIG (2013) og første år på videreutdanning i tverrfaglig veiledning (2014). Hun har jobbet på institusjoner for rehabilitering i flere år, som ansatt i spesialisthelsetjenesten, som selvstendig med og uten driftstilskudd og ut mot bedrifter. Tina har også fulgt en kursrekke: «sporene i kroppen», som gir kompetanse i traumetilnærming. Tina har driftsavtale med Lillehammer kommune og tilbyr psykomotoriske behandlinger, individuelt og i gruppe.

Se beskrivelse av psykomotorisk fysioterapi på hjemmesiden her.