Tina Friis Mogensen

Tina er utdannet fysioterapeut på Ergo -og fysioterapiskolen i Odense, Danmark i 2002. Hun har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra HIO (2012), videreutdanning i oppmerksomt nærvær (mindfulness) fra HIG (2013) og første år på videreutdanning i tverrfaglig veiledning (2014). Hun har jobbet på institusjoner for rehabilitering i flere år, som ansatt i spesialisthelsetjenesten, som selvstendig med og uten driftstilskudd og ut mot bedrifter. Tina har også fulgt en kursrekke: «sporene i kroppen», som gir kompetanse i traumetilnærming. Tina har driftsavtale med Lillehammer kommune og tilbyr psykomotoriske behandlinger, individuelt og i gruppe.

Se beskrivelse av psykomotorisk fysioterapi på hjemmesiden her.

Covid-19

Velkommen til undersøkelse, behandling og treningsveiledning ved Aktivklinikken Lillehammer. 

Vi har vanlig åpningstid, men har, for å beskytte både dere og oss innført følgende smittevernstiltak:

  1. Alle våre pasienter pålegges å avlyse timer dersom de skulle har symptomer som kan være forenlig med Covid 19. Gi beskjed til oss så tidlig du kan.
  2. På venterommet har vi fordelt stolene slik at det blir god avstand. Husk å sprite hender når du kommer, og når du forlater Aktivklinikken. Vi oppfordrer også alle til å ha med munnbind og å bruke dette i drosja,på bussen,  og på venterommet hvis det er mange der.
  3. Vi har midlertidig avviklet muligheten til egentrening i våre lokaler (bruk av treningskort)  for å minske antall personer tilstede og dermed øke avstand i treningsarealene.
  4. Gruppetrening er redusert, men enkelte grupper med få deltakere gjennomføres med strenge smittevernsprosedyrer.
  5. Individuelle behandlinger skjer som før men vi holder mer avstand til dere når dette er mulig. Munnbind brukes når vi ikke kan holde anbefalt avstand.
  6. Videokonsultasjon er mulig – spør vår sekretær 
  7. Smittetrykket i Lillehammer er fremdeles moderat: La oss sammen gjøre det vi kan for at dette skal fortsette!