Brita Hope

Brita Hope er fysioterapeut. Hun er utdannet fra Northumbria University, Newcastle upon Tyne, i 2002. Brita har bred arbeidserfaring, hun har jobbet på Skogli Helse og Rehabiliteringssenter, Queen Elisabeth Hospital Newcastle, Lillehammer kommune, Sunnaas Sykehus HF, Sykehuset innlandet avd. Lillehammer og Løkkegata fysioterapi og har jobbet på Aktivklinikken siden 2016. Brita jobber spesielt med slagpasienter, men tar imot alle pasientgrupper som henvises til fysioterapi. Brita har driftsavtale med Lillehammer kommune.