TENS

TENS er en anerkjent behandling for å redusere akutte og langvarige smerter. Metoden ble utviklet på 70-tallet etter at Melzack & Wall beskrev gatecontrol-teorien (portteorien) i 1965. Et TENS-apparat er lite, bærbart og batteri-drevet. Det kan benyttes både av helsepersonell eller av pasienten selv. En til fire elektrodesett plasseres i eller ved det smertefulle området, i dermatom eller over triggerpunkt.

Basalforskningen av TENS har påvist signifikantpositiv korrelasjon mellom redusert smerte og økt endorfinnivå i cerebrospinalvæsken, samt sentrale forandringer i de endorfinerge, serotonerge og muligens substans P systemer (Almay et al 1985).

TENS er sannsynligvis mest effektivt dersom det er integrert i en helhetlig terapeutisk sammenheng (Lampl 1998). En trinnvis rehabiliteringsplan som inkluderer mange tiltak er den beste strategien (Khadilkar 2005). TENS anbefales som smertelindring for å fremme effekten av aktiv behandling og fysisk aktivitet og bør testes ut når pasienten har vondt, da TENS ikke virker smerteforebyggende.

Covid-19

Velkommen til undersøkelse, behandling og treningsveiledning ved Aktivklinikken Lillehammer. 

Vi har vanlig åpningstid, men har, for å beskytte både dere og oss innført følgende smittevernstiltak:

  1. Alle våre pasienter pålegges å avlyse timer dersom de skulle har symptomer som kan være forenlig med Covid 19. Gi beskjed til oss så tidlig du kan.
  2. På venterommet har vi fordelt stolene slik at det blir god avstand. Husk å sprite hender når du kommer, og når du forlater Aktivklinikken. Vi oppfordrer også alle til å ha med munnbind og å bruke dette i drosja,på bussen,  og på venterommet hvis det er mange der.
  3. Vi har midlertidig avviklet muligheten til egentrening i våre lokaler (bruk av treningskort)  for å minske antall personer tilstede og dermed øke avstand i treningsarealene.
  4. Gruppetrening er redusert, men enkelte grupper med få deltakere gjennomføres med strenge smittevernsprosedyrer.
  5. Individuelle behandlinger skjer som før men vi holder mer avstand til dere når dette er mulig. Munnbind brukes når vi ikke kan holde anbefalt avstand.
  6. Videokonsultasjon er mulig – spør vår sekretær 
  7. Smittetrykket i Lillehammer er fremdeles moderat: La oss sammen gjøre det vi kan for at dette skal fortsette!