Treningsgruppe for MS pasienter

Dette er et treningstilbud for pasienter som er diagnostisert med Multippel sklerose. Fysisk aktivitet har vist seg å kunne mildne symptomene, bedre styrke og kondisjon og gi en bedre hverdagsfunksjon. Funksjonsnivået til pasienter som lider av MS er veldig varierende. Individuelle tilrettelegginger er viktig for å kunne gi trening for å bedre den enkeltes utfordringer. Før man kan være med på treningsgruppen må man ha vært igjennom individuelle konsultasjoner med en terapeut.

Pris: Det gis refusjon fra HELFO i treningsperioden. Må påregnes en egenandel opp til frikort andelstak 2.