Priser

pris (NOK)
Fysioterapi (helprivat)
Første konsultasjon 630
Konsultasjon 30 min 420
Konsultasjon 45 min 580
Omfattende epikrise 150
Manuellterapi (helprivat)
Første konsultasjon 700
Konsultasjon 30 min 450
Massasjeterapi
Behandling 30 min 410
Behandling 45 min 600
Behandling 60 min 750
Treningskort
3 måneder 900
1 måned 350
Klippekort 5 klipp 250
Klippekort 10 klipp 500
Drop-in 50
 
Diverse behandlinger og tilbud
Trykkbølge (uavhengig av tid) 600
Trykkbølge + behandling 700
Kinesiotape per behandling 50
Ultralyddiagnostikk 600
FMS 500
Sykkeltilpassing 2250
Running School – Løpsanalyse 1500
Running School – Coaching, løpsanalyse og 6 sesjoner med korrigerende tiltak 4000
Andre materiellkostnader kan komme i tillegg
For konsultasjon hos fysio- og manuellterapeuter med trygderefusjon se her.

Prisliste legetjenesten Olympiatoppen Innlandet 2017

pris (NOK)
Konsultasjonstakster:
Legekonsultasjon 30 minutter 450
Legekonsultasjon 60 minutter 650
Enkel kontakt helsesekretær 100
Sendeprøver:
Sendeprøver m/ analyse ved legekonsultasjon 70
Sendeprøver m/ analyse uten legekonsultasjon 200
Sendeprøver med ekstern rekvisisjon og analyse 100
Lokale laboratorieprøver med tolkning:
CRP kapillær 50
Streptokokk A halsprøve 55
Senkningsreaksjon 20
Differensialtelling m/ CRP venøs 60
Differensialtelling venøs 50
Glukose kapillær 15
HCG urin 45
Monospot 75
INR 65
FOB- avføring 60
Urinstix 10
Mikroalbumin urin 70
Lokale laboratoireundersøkelser med tolkning:
EKG 200
24- timers blodtrykksmåling 350
Spirometri enkel 150
Spirometri med reversibilitetstest 300
Spirometri m/ anstrengelsestest 350
Spirometri med anstrengelsestest og reversibilitetstest 400
Prosedyrer/ forbruksutstyr:
Sårstell liten 80
Sårstell stor 150
Småkirurgi 1 200
Småkirurgi 2 300
Gynekologi 90
Injeksjon 1 50
Injeksjon 2 150
Øreskylling 160
Erklæringer/ Helseattester:
Førerkort NA-0202 520
TUE- Antidoping Norge 200
Legeerklæring enkel v/ konsultasjon 60
Helseattest NSF/ NSSF/ NFIF el. 500