Priser

pris (NOK)
Fysioterapi
Første konsultasjon 595
Konsultasjon 30 min 395
Manuellterapi
Første konsultasjon 700
Konsultasjon 30 min 450
Psykomotorisk fysioterapi
Vurderingstime/første konsultasjon 700
Etterfølgende konsultasjon (45-60 min.) 500
Gruppe (8 ganger, inkl. 1 individuell konsultasjon før oppstart) 1600
Massasjeterapi
Behandling 30 min 390
Behandling 45 min 600
Behandling 60 min 700
Diverse behandlinger og tilbud
Trykkbølge (uavhengig av tid) 600
Trykkbølge + behandling 700
Kinesiotape per behandling 50
Ultralyddiagnostikk 600
FMS 500
Sykkeltilpassing 2250
Running School – Løpsanalyse 1500
Running School – Coaching, løpsanalyse og 6 sesjoner med korrigerende tiltak 4000
Andre materiellkostnader kan komme i tillegg
For konsultasjon hos fysio- og manuellterapeuter med trygderefusjon se her.

Prisliste legetjenesten Olympiatoppen Innlandet 2017

pris (NOK)
Konsultasjonstakster:
Legekonsultasjon 30 minutter 450
Legekonsultasjon 60 minutter 650
Enkel kontakt helsesekretær 100
Sendeprøver:
Sendeprøver m/ analyse ved legekonsultasjon 70
Sendeprøver m/ analyse uten legekonsultasjon 200
Sendeprøver med ekstern rekvisisjon og analyse 100
Lokale laboratorieprøver med tolkning:
CRP kapillær 50
Streptokokk A halsprøve 55
Senkningsreaksjon 20
Differensialtelling m/ CRP venøs 60
Differensialtelling venøs 50
Glukose kapillær 15
HCG urin 45
Monospot 75
INR 65
FOB- avføring 60
Urinstix 10
Mikroalbumin urin 70
Lokale laboratoireundersøkelser med tolkning:
EKG 200
24- timers blodtrykksmåling 350
Spirometri enkel 150
Spirometri med reversibilitetstest 300
Spirometri m/ anstrengelsestest 350
Spirometri med anstrengelsestest og reversibilitetstest 400
Prosedyrer/ forbruksutstyr:
Sårstell liten 80
Sårstell stor 150
Småkirurgi 1 200
Småkirurgi 2 300
Gynekologi 90
Injeksjon 1 50
Injeksjon 2 150
Øreskylling 160
Erklæringer/ Helseattester:
Førerkort NA-0202 520
TUE- Antidoping Norge 200
Legeerklæring enkel v/ konsultasjon 60
Helseattest NSF/ NSSF/ NFIF el. 500