Priser

pris (NOK)
Fysioterapi (helprivat)
Første konsultasjon 675
Konsultasjon 15 min 230
Konsultasjon 30 min 430
Konsultasjon 45 min 600
Omfattende epikrise 150
 
Massasjeterapi
Behandling 30 min 410
Behandling 45 min 600
Behandling 60 min 750
Treningskort
3 måneder 900
1 måned 350
Klippekort 5 klipp 250
Klippekort 10 klipp 500
Drop-in 50
 
Diverse behandlinger og tilbud
Trykkbølge (uavhengig av tid) 600
Trykkbølge + behandling 700
Kinesiotape per behandling 50
Ultralyddiagnostikk 30min/60min 648/744
FMS 500
Sykkeltilpassing 2250
Running School – Løpsanalyse 1500
Running School – Coaching, løpsanalyse og 6 sesjoner med korrigerende tiltak 4000
Andre materiellkostnader kan komme i tillegg
For konsultasjon hos fysio- og manuellterapeuter med trygderefusjon se her.

Prisliste legetjenesten Olympiatoppen Innlandet 2017

Konsultasjonstakster: pris (NOK)
Legekonsultasjon 30 minutter 480
Legekonsultasjon 60 minutter 680
Legekonsultasjon 10 minutter 200
Enkel kontakt helsesekretær 150
Fornye/enkel e-resept 150
Sendeprøver:
Sendeprøver m/ analyse ved legekonsultasjon 80
Sendeprøver m/ analyse uten legekonsultasjon 210
Sendeprøver med ekstern rekvisisjon og analyse 120
Lokale laboratorieprøver med tolkning:
CRP kapillær 60
Streptokokk A halsprøve 65
Senkningsreaksjon 20
Differensialtelling m/ CRP venøs 120
Differensialtelling venøs 100
Glukose belastning 2 timer/glukose kapillær 200/20
HCG urin 55
Monospot 75
INR 75
FOB- avføring 60
Urinstix 20
Mikroalbumin urin 80
Lokale laboratoireundersøkelser med tolkning:
EKG 200
24- timers blodtrykksmåling 350
Spirometri enkel 150
Spirometri med reversibilitetstest 300
Spirometri m/ anstrengelsestest 350
Spirometri med anstrengelsestest og reversibilitetstest 400
Prosedyrer/ forbruksutstyr:
Sårstell liten/medium/stor 120/250/450
Småkirurgi 1 250
Småkirurgi 2 350
Gynekologi 120
Injeksjon 1 120
Injeksjon 2 250
Øreskylling 220
Influensavaksine 325
Erklæringer/ Helseattester:
Førerkort NA-0202 520
TUE- Antidoping Norge 200
Helseattest NSF/ NSSF/ NFIF el. 500