Psykomotorisk gruppetilbud

I den psykomotoriske bevegelsesgruppen skal vi bevege, strekke og slippe kroppen etter psykomotoriske prinsipper. Dette er et tilbud hvor du har mulighet for å øke kontakten til deg selv gjennom kroppen. Timen legger opp til bevegelse men ikke med tradisjonelle treningsmål som muskelstyrke og kondisjon. Derimot vektlegges det å utforske gode måter å bevege seg på, så du får en fortrolighet med bevegelser, som kan overføres til hverdagslivet. Det er et mål å oppøve evnen til å slippe kroppen og trene på å kjenne forskjell på spent og avspent muskulatur. Det vil dermed være et element av avspenning i hver time.