Fagområder

På Aktivklinikken har vi ulike faggrupper som jobber sammen for å kunne tilby best mulig utredning og behandling.

Undersøkelse og kartlegging

For å best mulig kunne stille diagnose og kartlegge skader, sykdom og plager bruker vi et utvalg av diagnostiske modaliteter og kartleggingsverktøy. Vi har også kartleggingsverktøy vi bruker i forebyggende arbeid. Du kan lese mer om de ulike verktøyene og metodene her.

Behandlingsmetoder og tilbud

Våre valg av behandlingsmetoder er basert på en kritisk vurdering av forskningskunnskap, systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Her kan du lese mer om ulike behandlingsmetoder og skreddersydde behandlingstilbud til enkelte pasientgrupper.