Psykomotorisk Fysioterapi

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

 

Behandlingen tilbys til:

 • de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
 • de som plages av anspenthet
 • de som har plager relatert til pust
 • de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
 • de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Behandlingen begynner med en undersøkelse:

 • Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster
 • Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp
 • Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse
 • Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse
 • Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for å starte opp behandlingen
 • På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes mål for behandlingen
 • Undersøkelsen kan utføres med klærne på

Hva kan skje i behandlingen?

 • Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse
 • Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner
 • Du får kontakt med muskelspenninger og pust
 • Dette kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne
 • Du oppmuntres til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet
 • Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen
 • Behandlingen kan være individuell eller i gruppe

Hva kan oppnås i behandlingen?

 • Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener
 • Etablere en trygg og tillitsfull relasjon
 • Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for
 • Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
 • Økt kontakt med egne behov og grenser
 • Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
 • Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

Må du ha henvisning?

På Aktivklinikken har vi en psykomotorisk fysioterapeut som jobber med refusjonsrett. Les mer om vår psykomotoriske fysioterapeut her.

Covid-19

Velkommen til undersøkelse, behandling og treningsveiledning ved Aktivklinikken Lillehammer. 

Vi har vanlig åpningstid, men har, for å beskytte både dere og oss innført følgende smittevernstiltak:

 1. Alle våre pasienter pålegges å avlyse timer dersom de skulle har symptomer som kan være forenlig med Covid 19. Gi beskjed til oss så tidlig du kan.
 2. På venterommet har vi fordelt stolene slik at det blir god avstand. Husk å sprite hender når du kommer, og når du forlater Aktivklinikken. Vi oppfordrer også alle til å ha med munnbind og å bruke dette i drosja,på bussen,  og på venterommet hvis det er mange der.
 3. Vi har midlertidig avviklet muligheten til egentrening i våre lokaler (bruk av treningskort)  for å minske antall personer tilstede og dermed øke avstand i treningsarealene.
 4. Gruppetrening er redusert, men enkelte grupper med få deltakere gjennomføres med strenge smittevernsprosedyrer.
 5. Individuelle behandlinger skjer som før men vi holder mer avstand til dere når dette er mulig. Munnbind brukes når vi ikke kan holde anbefalt avstand.
 6. Videokonsultasjon er mulig – spør vår sekretær 
 7. Smittetrykket i Lillehammer er fremdeles moderat: La oss sammen gjøre det vi kan for at dette skal fortsette!