Christine Waagaard

Christine har sin grunnutdannelse som fysioterapeut fra Høyskolen i Oslo, 2008. Hun har mastergrad i manuellterapi fra Universitetet i Bergen, 2014 og videreutdanning i kognitiv terapi (NFKT), 2016.
Hun har jobbet innen ortopedi ved Rikshospitalet 2009-2010, Kringsjå fysioterapi 2010-2013, Aleris sykehus, ortopedi, 2014-2016, Ullernklinikken fysioterapi, 2014-2017 og ved Aktivklinikken siden våren 2017. Christine jobber med generelle muskel- og skjelettplager, opptrening og rehabilitering.
Christine har refusjonsrett og driftsavtale med Lillehammer kommune.