Christine Waagaard

Christine har sin grunnutdannelse som fysioterapeut fra Høyskolen i Oslo, 2008. Hun har mastergrad i manuellterapi fra Universitetet i Bergen, 2014 og videreutdanning i kognitiv terapi (NFKT), 2016.
Hun har jobbet innen ortopedi ved Rikshospitalet 2009-2010, Kringsjå fysioterapi 2010-2013, Aleris sykehus, ortopedi, 2014-2016, Ullernklinikken fysioterapi, 2014-2017 og ved Aktivklinikken siden våren 2017. Christine jobber med generelle muskel- og skjelettplager, opptrening og rehabilitering.
Christine har refusjonsrett og driftsavtale med Lillehammer kommune.

Covid-19

Velkommen til undersøkelse, behandling og treningsveiledning ved Aktivklinikken Lillehammer. 

Vi har vanlig åpningstid, men har, for å beskytte både dere og oss innført følgende smittevernstiltak:

  1. Alle våre pasienter pålegges å avlyse timer dersom de skulle har symptomer som kan være forenlig med Covid 19. Gi beskjed til oss så tidlig du kan.
  2. På venterommet har vi fordelt stolene slik at det blir god avstand. Husk å sprite hender når du kommer, og når du forlater Aktivklinikken. Vi oppfordrer også alle til å ha med munnbind og å bruke dette i drosja,på bussen,  og på venterommet hvis det er mange der.
  3. Vi har midlertidig avviklet muligheten til egentrening i våre lokaler (bruk av treningskort)  for å minske antall personer tilstede og dermed øke avstand i treningsarealene.
  4. Gruppetrening er redusert, men enkelte grupper med få deltakere gjennomføres med strenge smittevernsprosedyrer.
  5. Individuelle behandlinger skjer som før men vi holder mer avstand til dere når dette er mulig. Munnbind brukes når vi ikke kan holde anbefalt avstand.
  6. Videokonsultasjon er mulig – spør vår sekretær 
  7. Smittetrykket i Lillehammer er fremdeles moderat: La oss sammen gjøre det vi kan for at dette skal fortsette!