KISS-KIDD

HVA ER KISS?

Begrepet KISS er en «øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse» (Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain/Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störung), som viser til sammenhengen mellom en feilfunksjon i de øvre nakkeledd og en forstyrret motorisk utvikling.

Normalt kan barnet tåle den store belastningen det utsettes for ved en fødsel. Utsettes nakken for et uhensiktsmessig drag eller en vridning, kan det oppstå forstyrrelser og spenninger i nakken. Den øvre delen av nakken har størst bevegelighet i ryggsøylen og er dermed mest sårbar.

Uheldig kraftpåvirkning kan være følgende:
• Bruk av sugekopp
• Bruk av tang
• Måtte ‘presses ut’ med ekstra trykk på magen
• Har blitt utsatt for manuelt drag (vanskelig skulderforløsning)
• Er født ved keisersnitt, både planlagt og hastekeisersnitt
• Er født med ansiktet først (stjernekikker)
• Styrtfødsel
• Setefødsel
• Fødselsvekt større enn 4000 g

TYPISKE TEGN OG SYMPTOMER

• Utrøstelig skrik, som lett kan forveksles med kolikk. Typisk for kolikk-gråt er at barnet gråter etter et måltid, gråten avtar etter en rap, gulp, promp eller avføring
• Barnet ligger i en tvangsstilling, som populært kalles en favorittside. Ofte ligger de som en C (banan) eller med hodet bakover i en overstrekk.
• Barnet er ofte urolig og utilfreds
• Barnet har vansker med å ligge på magen og dette kan forstyrre kroppskontakten, da det blir et problem å ligge mage mot mage og kunne smyge seg inntil mor/far (når kroppslig nærhet utløser ubehag).
• Asymmetrisk motorisk utvikling
• Asymmetrisk hodefasong og en evt ansiktsasymmetri
• Forstyrret søvn
• Lett utløsbar skrekkrefleks (Mororefleks)
• Nedsatte sensoriske erfaringer
• Ammeproblemer
• Gulper mye
• Forstoppelse
• Forsinket motorisk utvikling

Har barnet dit noen av de nevnte symptomene kan det lønne seg å sjekke ut om det kan være en kiss-problematikk. Undersøkelsen og behandlingen er smertefri for barnet. I de fleste tilfeller kan man raskt bidra til en  bedring av symptomene f.eks. ammingen blir mindre stressende, barnet sover lenger og det kan lettere bevege nakken i alle retninger.

 

HVA ER KIDD?

ØVRE NAKKELEDD INDUSERT DYSPRAKSI OG DYSGNOSI

• Dyspraksi: “fumle-tumle-syndrom”, dvs. problemer med fin- og grovmotorikken, planlegge bevegelser, dosering av kraften osv.
• Dysgnosi:  problemer med automatisering av motorikk.

KIDD utvikler seg ofte hos barn med en ubehandlet KISS-symptomatikk. Barna er ofte preget av en asymmetri og en nedsatt integrering av sansene. De klarer ikke å utfolde seg fritt.

De vil, men får ikke til.

«De fleste barn vokser seg ikke ut av skjevheten, men inn i den»

Virvelsøylen og i sær de øvre nakkeledd er ikke bare ansvarlige for god holdning og motorikk, men er et sanseorgan som spiller en viktig rolle i forhold til oppfattelse, bearbeiding og videreformidling av sanseinntrykk.

Konsekvensene av en slik forstyrrelse kan vise seg på ulike måter:
•   Barn som er klossete
▪   Strever med fin – og grovmotorikken
▪   Dårlig koordinasjon
▪   Hodepine
▪   Konsentrasjonsvansker
▪   Forstoppelse
▪   Dårlig språkutvikling
▪   Oppleves som hyperaktive og rastløse
▪   Usikker balanse og kan ofte snuble
▪   Passivitet
▪   Lese- og skrivevansker

Barnet takler disse utfordringen på ulike måter. Noen barn trekker seg tilbake, andre blir «klassens klovn», mens andre igjen kan reagere med sinne og oppfattes som voldsomme. Det finnes mange forskjellige unnvikelsesstrategier.
I skolealder stilles det høyere krav til barnet og da kommer utfordringene tydeligere frem.. Det kan også vise seg i ferdigheter som forventes av barnet i ulike aldre f..eks. som å lære og spise med skje, snakke, gå i trapper, sykle på trehjulsykkel og tohjulsykkel osv.

Hentet fra www.kiss-kidd.no

Manuellterapeut Peder Sahlin har gjennomgått kurs for diagnostikk og behandling av barn med KISS-KIDD.

Covid-19

Velkommen til undersøkelse, behandling og treningsveiledning ved Aktivklinikken Lillehammer. 

Vi har vanlig åpningstid, men har, for å beskytte både dere og oss innført følgende smittevernstiltak:

  1. Alle våre pasienter pålegges å avlyse timer dersom de skulle har symptomer som kan være forenlig med Covid 19. Gi beskjed til oss så tidlig du kan.
  2. På venterommet har vi fordelt stolene slik at det blir god avstand. Husk å sprite hender når du kommer, og når du forlater Aktivklinikken. Vi oppfordrer også alle til å ha med munnbind og å bruke dette i drosja,på bussen,  og på venterommet hvis det er mange der.
  3. Vi har midlertidig avviklet muligheten til egentrening i våre lokaler (bruk av treningskort)  for å minske antall personer tilstede og dermed øke avstand i treningsarealene.
  4. Gruppetrening er redusert, men enkelte grupper med få deltakere gjennomføres med strenge smittevernsprosedyrer.
  5. Individuelle behandlinger skjer som før men vi holder mer avstand til dere når dette er mulig. Munnbind brukes når vi ikke kan holde anbefalt avstand.
  6. Videokonsultasjon er mulig – spør vår sekretær 
  7. Smittetrykket i Lillehammer er fremdeles moderat: La oss sammen gjøre det vi kan for at dette skal fortsette!