Hans Noet

Hans har grunnutdannelsen sin fra fysioterapihøgskolen i Oslo 1985-1987. Fysioterapeut og etablerer av Aktivklinikken. Mange års erfaring med aktivitetsmedisin og idrettsfysioterapi. Har jobbet fulltid med profesjonell fotball og vært involvert med Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer siden deres etablering. Tidligere avd.ledende fysioterapeut på Norges største rehabsenter, Skogli helse- og rehabiliteringssenter. P.t. fysioterapeut for Lillehammer Ishockeyklubb. På Aktivklinikken har Hans har 20% kommunal avtalepraksis og 80 helprivat praksis. Han er godkjent Idrettsfysioterapeut FIFA, har FIFA Football Medicine Diploma og er sertifisert Running School Master Coach og Functional Movement Systems- medlem.

Covid-19

Velkommen til undersøkelse, behandling og treningsveiledning ved Aktivklinikken Lillehammer. 

Vi har vanlig åpningstid, men har, for å beskytte både dere og oss innført følgende smittevernstiltak:

  1. Alle våre pasienter pålegges å avlyse timer dersom de skulle har symptomer som kan være forenlig med Covid 19. Gi beskjed til oss så tidlig du kan.
  2. På venterommet har vi fordelt stolene slik at det blir god avstand. Husk å sprite hender når du kommer, og når du forlater Aktivklinikken. Vi oppfordrer også alle til å ha med munnbind og å bruke dette i drosja,på bussen,  og på venterommet hvis det er mange der.
  3. Vi har midlertidig avviklet muligheten til egentrening i våre lokaler (bruk av treningskort)  for å minske antall personer tilstede og dermed øke avstand i treningsarealene.
  4. Gruppetrening er redusert, men enkelte grupper med få deltakere gjennomføres med strenge smittevernsprosedyrer.
  5. Individuelle behandlinger skjer som før men vi holder mer avstand til dere når dette er mulig. Munnbind brukes når vi ikke kan holde anbefalt avstand.
  6. Videokonsultasjon er mulig – spør vår sekretær 
  7. Smittetrykket i Lillehammer er fremdeles moderat: La oss sammen gjøre det vi kan for at dette skal fortsette!