Endre Vold-Engesli

Endre Vold-Engesli har sin grunnutdannelse som fysioterapeut fra fysioterapiskolen i Århus,
2008. Han har mastergrad i manuellterapi fra Universitetet i Bergen, 2015-2016, og har
videreutdanning i kognitiv terapi (NFKT), 2019. Han har også årstudium i idrettsvitenskap fra HIL.
Endre har vært godkjent manuellterapeut og primærkontakt siden 2016.
Han har jobbet innen rehabilitering (Steffensrud og Ringen) fra 2008-2014. Vikariater på
Løkkegata fysioterapi i perioden 2012-2015. Manuellterapiklinikken Brynseng 2015-2016.
Ottestadhallen Akiv 2016-dd. Aktivklinikken 2018-19 og nå på fredager.
Endre jobber med utredning og behandling av akutte og kroniske muskel- og skjelettplager,
opptrening etter skade/operasjon, skadeforebyggende trening.
Han har refusjonsrett.