Lene Melgård Sæther

Lene Melgård Sæther har sin grunnutdannelse som fysioterapeut fra Fontys Hogescholen i Eindhoven i 2006. Hun har videreutdanning i Trening og kreft og Aktiv instruktør (Norges Idrettshøyskole, 2016) og Trening og coachig av hjertepasienter (NTNU, 2021).
Hun har jobbet innen hjerterehabilitering (Feiring 2006), Lungerehabilitering (Granheim, 2006-2008) og Rehabilitering kreft (Montebellosenteret, 2009- 2013)
Lene jobber med Komplett Fysikalsk lymfedrenasje, Kvinnehelse og Elektrostimulering/EMG biofeedback og Kognitiv terapi.
Lene har refusjonsrett og driftsavtale med Lillehammer kommune.