Andreas Lahelle

Andreas Lahelle har sin grunnutdannelse som fysioterapeut fra Høyskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim fra 2011. Han har en mastergrad i klinisk nevrologisk fysioterapi fra Universitetet i Tromsø fra 2014, og doktorgrad fra samme universitet som ble fullført i 2019. Han har godkjenning som spesialist i nevrologisk fysioterapi NFF siden 2019. Andreas har jobbet med generell fysioterapi og rehabilitering ved institutt i Tromsø, og på Universitetssykehuset Nord-Norge med rehabilitering for personer med skader og sykdommer i sentralnervesystemet, slik som hjerneslag, multippel sklerose, cerebral parese, Parkinsons sykdom, hode- og ryggmargsskader, samt sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer. Andreas har siden 2022 jobbet ved Aktivklinikken med personer som har nevrologiske problemstillinger, samt allmenn fysioterapi – slik som opptrening etter skader og utfordringer knyttet til muskel-skjelettsystemet. Han har refusjonsrett og driftsavtale med Lillehammer kommune.