Håkon Morken

Håkon Morken har sin grunnutdannelse som fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo og Akershus 2014-2017, og tar for tiden en mastergrad i fysioterapi med spesialisering på muskelskjeletthelse på OsloMet. Håkon har erfaring fra sykehus (nevrokirurgisk og nevrologisk avdeling på Rikshospitalet) og fra kommunehelsetjenesten (bydel Ullern), og har siden 2019 jobbet i privat praksis. I årene 2019-2022 jobbet han på Apexklinikken i Oslo, hvor han var del av Norges største ultralydteam i privat praksis. Fra 2023 jobber han ved Aktivklinikken.

Håkon er en imøtekommende fysioterapeut med glødende engasjement for aktiv rehabilitering og moderne smertevitenskap. Han har videreutdanning innen ultralyd, og bruker dette for å bekrefte eller avkrefte mistanke om skader i muskelskjelettapparatet. Håkon tilpasser såler fra SuperSole og Solemaids – sistnevnte en innleggssåle spesielt utviklet for hælplager hos barn så de kan holde seg så aktive som mulig (les: Severs).

Håkon er tidligere sprinter på landslaget, og har gjennom rollen som friidrettsutøver og fysioterapeut tilegnet seg unik erfaring innen løpsrelaterte skader. Han tar imot et bredt spekter av pasienter, og ingen problemer anses som for små eller store. Håkon er en del av Idrettens behandlernettverk, som gjør det mulig å få dekket undersøkelser og behandling hos ham dersom det er opprettet sak gjennom Skadetelefonen.

Håkon jobber som helprivat fysioterapeut.