Prisliste legetjenesten Olympiatoppen Innlandet 2016

pris (NOK)
Konsultasjonstakster:
Legekonsultasjon 30 minutter 450
Legekonsultasjon 60 minutter 650
Enkel kontakt helsesekretær 100
Sendeprøver:
Sendeprøver m/ analyse ved legekonsultasjon 70
Sendeprøver m/ analyse uten legekonsultasjon 200
Sendeprøver med ekstern rekvisisjon og analyse 100
Lokale laboratorieprøver med tolkning:
CRP kapillær 50
Streptokokk A halsprøve 55
Senkningsreaksjon 20
Differensialtelling m/ CRP venøs 60
Differensialtelling venøs 50
Glukose kapillær 15
HCG urin 45
Monospot 75
INR 65
FOB- avføring 60
Urinstix 10
Mikroalbumin urin 70
Lokale laboratoireundersøkelser med tolkning: 
EKG 200
24- timers blodtrykksmåling 350
Spirometri enkel 150
Spirometri med reversibilitetstest 300
Spirometri m/ anstrengelsestest 350
Spirometri med anstrengelsestest og reversibilitetstest 400
Prosedyrer/ forbruksutstyr:
Sårstell liten 80
Sårstell stor 150
Småkirurgi 1 200
Småkirurgi 2 300
Gynekologi 90
Injeksjon 1 50
Injeksjon 2 150
Øreskylling 160
Erklæringer/ Helseattester: 
Førerkort NA-0202 520
TUE- Antidoping Norge 200
Legeerklæring enkel v/ konsultasjon 60
Helseattest NSF/ NSSF/ NFIF el. 500