Helge Gjerde

Helge Gjerde er fysioterapeut, utdannet i Oslo i 1979. Han jobbet en periode på Revmatismesykehuset, og på ortopedisk avdeling, SIHF, før han startet egen fysioterapipraksis på Lillehammer. Helge har lang erfaring med behandling av revmatiske, ortopediske og nevrologiske problestillinger. Fra 1997 har Helge i tillegg til sin fysioterapipraksis hatt mange oppdrag og foredrag innen forebyggende virksomhet / bedriftshelsetjeneste. Helge har derfor fått stadig flere pasienter med belastningsplager som trenger både behandling og praktiske råd om forebygging. Helge har driftsavtale med Lillehammer kommune.