Siste nyheter

Da begynner vi å få på plass en kursplan for høsten 2017 og våren 2018. Bekreftede kursholdere er som følger:

18. oktober - Lieven Maesschalck - Move to cure, knee rehab update

12. og 13. mars - Jill Cook - Tendon update

19. og 20. april - Jo Nijs, Kelly Ickmans - Central Sensitisation in Clinical practice. Physiotherapy as Brain Therapy for patients with Chronic pain.

Påmelding gjøres på www.deltager.no
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Aktivklinikken Lillehammer søker massasjeterapeut/idrettsmassør!

På grunn av stor pågang og økende oppdragsmengde ønsker Aktivklinikken å utvide sitt helsefaglige team med en massasjeterapeut/idrettsmassør.
Aktivklinikken er lokalisert i flotte lyse lokaler i Håkons Hall og har 9 fysioterapeuter, 5 manuellterapeuter og en massasjeterapeut samt helsesekretærer. Klinikken har et nært samarbeid med Olympiatoppen Innlandet og deres lege, basistrener, psykolog og kostholdsveileder i samme lokale.
Aktivklinikken ønsker en dyktig massasjeterapeut/idrettsmassør for arbeid med både aktive utøvere, mosjonister og andre. Vi tilbyr et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse innen flere fagområder. Mulighet for arbeid på både dag- og ettermiddagstid.
Nærmere opplysninger om stillingen og søknad med CV kan rettes til daglig leder Peder Sahlin på e-post: peder.sahlin@aktivklinikken.no
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Anne Mette starter på igjen med styrkesirkel på torsdager fra 19-20. Første økt blir 24.8. Pris per gang er 150 kr
Håper vi ses🏋️‍♀️💪
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Psykomotorisk Fysioterapi

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

psykom-fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Følelsene leves i kroppen … vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

Psyko er gresk, «sjelen», det vil si hvordan jeg forstår, tenker og tolker meg selv og omverdenen. Motor er latin, «sette i bevegelse». Hvordan min kropp med bevegelser eller mangel på bevegelser forteller meg hvordan jeg har det nå.

Behandlingen tilbys til:

 • barn, ungdom og voksne
 • de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
 • de som plages av anspenthet
 • de som har plager relatert til pust
 • de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
 • de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Behandlingen begynner med en undersøkelse:

 • Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster
 • Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp
 • Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse
 • Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse
 • Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for å starte opp behandlingen
 • På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes mål for behandlingen
 • Undersøkelsen kan utføres med klærne på

Hva kan skje i behandlingen?

 • Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse
 • Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner
 • Du får kontakt med muskelspenninger og pust
 • Dette kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne
 • Du oppmuntres til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet
 • Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen
 • Behandlingen kan være individuell eller i gruppe

Behandling av barn og ungdom

 • Mestrings- og lekorienterte bevegelser i samspill blir vektlagt ved behandling av barn
 • Målet er at barn og ungdom i undersøkelse og behandling skal føle seg respektert, få tro på sine kroppslige ferdigheter, oppleve at kroppen kan kjennes vond, men også sterk, myk, bevegelig og god å være i
 • Fysioterapeuten bidrar til at sammenhengen mellom holdt pust, spente muskler og for eksempel vondt i magen og/eller hodet blir forståelig

Hva kan oppnås i behandlingen?

 • Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener
 • Etablere en trygg og tillitsfull relasjon
 • Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for
 • Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
 • Økt kontakt med egne behov og grenser
 • Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
 • Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

Må du ha henvisning?

Det er bare behandling hos fysioterapeut med driftsavtale som gir deg rett til trygderefusjon etter henvisning.
Henvisning kan gis av lege, manuellterapeut og kiropraktor, og fra spesialisthelsetjenesten (BUP, DPS) eller privatpraktiserende psykiater med driftstilskudd.
Du kan henvende deg direkte til psykomotorisk fysioterapeut uten henvisning, men da må du betale hele behandlingen selv.

Hvor finner du fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi?

Du kan søke i landsdekkende oversikter på www.fysio.no: «Finn spesialist» eller «Finn
psykomotoriker».

 • I kommunehelsetjenesten: skole, barnehage, helsestasjon og på private institutter
 • I spesialisthelsetjenesten: på sykehus, f.eks. i smerteklinikker, nevrologiske avdelinger og i kreftomsorg; i psykisk helsevern – voksenpsykiatriske avdelinger, poliklinikker og i barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger
 • I bedriftshelsetjeneste og konsulentvirksomhet
 • Faggruppens nettside er www.fysio.no/psyk

Utdanning:

 • Universitetet i Tromsø: Mastergradsprogram i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus: Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, som ved søknad (på individuelt grunnlag) kan innpasses i Master i psykisk helsearbeid, ved samme studiested.
 • Høgskolen i Bergen: Videreutdanning i Basic Body Awareness Methodology (BBAM).
 • Tittelen «spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF» oppnås etter ytterligere praksis og utdanning.