Slyngetrening for brystkreftopererte

/ / Refusjonsrett

Dette er et tilbud for deg som gjennomgår, eller nylig har gjennomgått, behandling for brystkreft. Treningen tilrettelegges nivået du er på, og tar hensyn til evt. behandlingen du står i.
Målet med gruppen er å skape trygghet rundt bruk av skulder og arm, jobbe med bevegelighet og styrke i varierte og tilrettelagte øvelser.
I gruppen vil vi bruke slynger, matter og strikker for å skreddersy treningen for den enkelte.

Lurer du på om dette tilbudet kan passe deg, ta kontakt med oss.

Før man starter i gruppen vil det gjøres en individuell undersøkelse og kartlegging.

Treningsperioden strekker seg over 12 ganger.
Tidspunkt; tirsdager kl 11-12.

Kontaktperson Lene Sæther: lene.sather@aktivklinikken.no