Migrene- og hodepinesenteret

/ / Behandlingsmetoder / konsepter, Faggrupper

Migrene-og hodepinesenteret er en privat smerteklinikk spesielt rettet mot diagnostikk og behandling av ulike former for langvarig hodepine, migrene og nakkesmerter. Klinikken eies og drives av Dr. Albrecht Bæstlein, spesialist i anestesiologi og allmennlege.
Behandlingsprinsippene følger nasjonale og internasjonale retningslinjer innenfor smertebehandling.  IHS (International Headache Society ), IASP (International Assosiation for the Study ogf Pain), Norsk Smerteforening og Statens legemiddelverk. Det er ønskelig med henvisning fra fastlege som inneholder informasjon om tidligere behandligsforløp samt resultater av tidligere diagnostikk (spesialistepikriser, røntgen/MR-svar etc.). Behandlingen skjer gjennom tverrfaglig samarbeid med spesialisert smertelege og erfaren smertefagassistent. Vi samarbeider også med henvisende lege og ofte med andre helseaktører som fysioterapeuter, psykomotorisk fysioterapeuter,  manuellterapeuter og psykologer. Medisinering følger norsk regeverk med mulighet for blå resept og hjelpemidler etter Helfo/Helsedirektoratets vilkår.

Etter et grundig opptak av sykehistorie og en smerteanalyse med hodepinediagnostikk startes behandling med medikamentelle og ulike ikke- medikamentelle tiltak. Rutinemessig innebærer behandlingen tilpasning av medisinering, pasientopplæring ift egen hodepinesykdom med veiledning om sykdomsutløsende og opprettholdende (livsstils) faktorer. Det kan også tilbys opplæring i ulike avspenningsteknikker og / eller akupunktur etter TCM-prinsippene. I noen tilfeller kan det være aktuelt med kombinasjon av ulike injeksjonsbehandlinger (nerveblokkader eller botoxbehandling) etter individuell vurdering. Forløp og effekt av behandlingen følges opp med hodepinedokumentasjon (smertedagbok).

Om Albrecht Bästlein
Lege og etablerer av migrene-og hodepinesenteret. Mange års erfaring med smerteterapi i egen smerteklinikk (Husum/Tyskland). Spesialkompetanse hodepine. Legeutdanning fra Universitetene Berlin, Hamburg og Kiel, spesialistutdanning sykehusene Flensburg og Rendsburg, spesialist i anestesiologi (1997), sertifisert smerteterapeut (1999), sertifisert akupunktør (2007), Dr. med. (Charité Berlin 2014). 2015 fastlegevikar i Stokmarknes, siden 2016 fastlege med egen hjemmel på Legetorget, Lillehammer.

Om Anne Katrin Bästlein
Etablerer av migrene- og hodepinesenteret. Mange års erfaring som smerteterapeutisk fagassistent og legesekretær i Dr. Bästleins smerteklinikk (Husum/Tyskland).

Prisliste
Migrene-og hodepinesenteret er en helprivat klinikk uten driftstilskudd. Det betyr at du som pasient selv betaler full pris for konsultasjonen, også om du har frikort.

1. Konsultasjon (innebærer grundig sykehistorie, vurdering av spørreskjemaer i samarbeid med fagassistent, smerteanalyse, smertediagnostikk og behandlingsplan, forventet tid 60-90 min) NOK 1950
2. Oppfølgingstime (innebærer vurdering av oppfølgingsdokumentasjon/smertedagbok, tilpasning av medisinering og behandlingsplan. Evt. opplæring i TNS. Forventet behandlingstid 20-30 min.) NOK 650. Materialutgifter for injeksjoner og medisinforbruk beregnes i tillegg.
3. Smerteakupunktur Forventet behandlingstid 20 min NOK 350. Første akupunkturbehandling innebærer innledende sykehistorie ca. 30-40 min, NOK 600.

Ta kontakt via kontaktskjema, epost: fysio@aktivklinikken.no eller per telefon: 41 75 60 00