M3Helse

/ / Infoskjerm

Vi etablerer oss med allmennlegetjeneste på Lillehammer

Spesialist i allmennmedisin, Inger Johanne Løkkevik, er en erfaren allmennlege med særskilt interesse for idrettsmedisin, livsstil og behandling av spiseforstyrrelser.

Vårt medisinske tilbud på Lillehammer består også av veiledning ved livsstilsendring og en samarbeidsavtale med psykolog.

www.m3helse.no