HvilePuls

Gruppetrening som bygger på prinsipper fra ATM (Awareness Through Movement – Bevisstgjøring gjennom bevegelse) ATM er en bevegelsesmetode som gir deltagere erfaring i hvordan vi kan bruke oss selv bedre i vårt daglige liv. Uke 10-16 (fri uke 13 og uke 15) Onsdag 14:00-15:30 Torsdag 09.30-11.00 Pris: kr 1000 per kurs. Ansvarlig: Anette Harildstad. Påmelding: