HvilePuls

/ / Helprivat

Gruppetreningstilbudet er rettet mot lavterskel/mosjonister. Kurset går over 5 ganger.

Treningen bygger på prinsipper fra ATM (Awareness Through Movement – Bevisstgjøring gjennom bevegelse)

Alle har daglig følelse og kontakt med egen helse. Mange menneskers tretthet og helseplager er knyttet til spenning og muskelsmerter som oppstår i måten vi bruker oss. ATM er en bevegelsesmetode som gir deltagere erfaring i hvordan vi kan bruke oss selv bedre i vårt daglige liv.

Ved å få innsikt i kroppens reaksjon på bevelse/handling kan vi bedre vår tilstand og minske helseplager knyttet til muskelspepnning, muskelsmerter og stivhet. Bevegelse er det nærmeste vi kommer forståelse om egen kropp og vi lærer best gjennom egenopplevese i øvelser.

ATM øvelser er metodisk strukturert, de er enkle og gir direkte kontakt med vårt grunnleggende bevegelsesmønster. Det sentrale i gjennomføringen av øvelsene er avspenning og oppmerksomhet på egne bevegelser. Øvelsene utføres langsomt, oftes liggende og mange repitisjoner Det gir en naturlig avspenning i hele kroppen og bevegelsene kan gjennomføres uten vanskeligheter.

Instruksjon og rettledning skjer verbalt og øelsene vises vanligvis ikke. Å ta i mot veiledning og utføre øvelser bare ved å høre, gjør at oppmerksomheten rettes mot hvordan kroppen tar i mot bevegelsene. Det gis nok tid til å gjennomføre og utvikle forståelse for dem. Er det behov for rettledning så gjøres det personlig.

Gradvis får vi kroppslig forståelse for hva som skjer i oss og med oss. Vi lærer å dempe unødig muskelaktivitet/spenning og resultatet er at kroppen gir etter i avspenning og naturlig bevegelighet. Pusten blir dypere og muskelsmerter, muskelstivhet og spenning avtar. Med læring om kroppens basisfunksjon bedrer vi selvfuksjon både psykisk og fysisk.

Etter en tids erfaring med timer i ATM vil alle erfare at metoden ikke handler om øvelse i bevegelse, men om et bivisst forhold til hvordan vi bruker oss selv i handling og virksomhet.

Vi kan bedre vår helse ved å få innsikt i at vår daglige virksomhet og handling er bevegelse og at bevegelse er funksjon, og bedret funksjon er en bevisstgjøring som kan læres evd å forstå kroppens betingelser og muligheter.

Etter timen opplever de fleste stor forandring i kroppen. Forandringen er et resultat av øvelsenes oppbygning, men også den enkeltes iboende og naturlige mulighet til å bedre egen helse.

 

Kurskalender: 

 

2018:

Gratis prøvetime i Hvile Puls onsdag 2.5.18  14:00-15:30  for menn og kvinner

Tirsdag 15.00-16.3o for menn og kvinner

Uke 19-22  (Pris 800)

Uke 23-25 (Pris 600)

Torsdag  9.30-11.00 for menn og kvinner

Uke 21-25 (Pris 1000)

Ansvarlig: Anette Harildstad

Påmelding: Send SMS på 41020164.