HvilePuls

/ / Infoskjerm

Gruppetrening som bygger på prinsipper fra ATM (Awareness Through Movement – Bevisstgjøring gjennom bevegelse)
ATM er en bevegelsesmetode som gir deltagere erfaring i hvordan vi kan bruke oss selv bedre i vårt daglige liv.

Uke 10-16 (fri uke 13 og uke 15)

Onsdag 14:00-15:30
Torsdag 09.30-11.00

Pris: kr 1000 per kurs.

Ansvarlig: Anette Harildstad. Påmelding: Send SMS på 41020164.