Siste nyheter

Sommerferien begynner å nærme seg, og flere av treningsgruppene våres tar en liten pause. Vi planlegger å starte opp igjen til høsten. Noen av gruppene som har ledig kapasitet er;
- Treningsgruppe for lungepasienter
- Hverdagsrehabilitering for seniorer, men fokus på funksjon og balanse.

Intr i å vite mer om andre gruppetilbud se på hjemmesiden vår.

Ta kontakt, gjerne på mail for å melde dere på.
For å delta må dere ha henvisning til fysioterapi.

God sommer
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Kursdag nr to er over. Sminkekurs for kreftpasienter😃 Masse gode tips, god veiledning og flotte produkter sendte flotte kursdeltagere hjem 👌 Og produktene, ja det ble reneste julekvelden for deltagerne :👌Flere kurs kommer 😁 ... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Kveldsseminar for kreftpasienter er nå gjennomført. En liten ide som endelig har fått startet å utvikle seg. 13 flotte deltagere og flere fine kolleger. Takk til dyktige Camilla M Aasen og Marie Myklebø som ble med på dette. Godt fagstoff og gode smaksprøver for kreativ ernæring ble lagt frem
Denne reisen blir spennende fremover 😁Flere kurs settes opp utover høsten 👌
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Psykologbistand

Å ha det vanskelig i kortere eller lengre perioder er ikke en sykdom. Psykologisk forskning viser at psykiske plager og lidelser er nok så normalt, mange opplever det i løpet av et år, og de fleste i løpet av livet.

I lys av belastninger og negative erfaringer er det som oftest helt normale psykologiske reaksjoner og handlingsmønstre som kan forverre tilstanden. Psykiske plager og lidelser kommer ikke «innenfra» som en sykdom, det er et resultat av våre erfaringer, de omstendigheter vi lever under, våre reaksjoner og handlingsmønstre. Mange klarer seg fint å komme videre uten helsehjelp men noen ganger kan vi trenge hjelp. Ca 7 av 10 oppgir at de har god nytte av psykologisk behandling.

Psykologbistand v/Aktivklinikken baserer seg i hovedsak på en helsepsykologisk modell kalt ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT er basert på en stort mengde forskning. Fokus i behandlingen er å lære seg redskaper som kan bidra til at tanker, følelser og handlingsmønster kan «spille på lag» for å kunne leve og ha det bedre. Relasjoner og nettverk er ofte et viktig tema i endringsarbeidet.

Hva du kan søke hjelp for:

Når du opplever utfordringer med f eks langvarig smerte, angst, nedstemthet, arbeidsrelatert stress og søvnvansker.

Det er ofte gunstig å søke hjelp før sykemelding og uten medikamenter*. (De mest alvorlige tilstandene bør du søke hjelp for innenfor spesialisthelsetjenesten eller hos privatpraktiserende psykologer med hjemmel).

ACT er en fokusert korttidsbehandling. Det betyr at vi arbeider målrettet og ikke møtes fler ganger enn nødvendig. Du må forvente å jobbe på egen hånd mellom samtalene, noe som er avgjørende for å ha utbytte av behandlingen.

Bestille time:

Telefon Aktivklinikken (Resepsjon): 417 56 000.

Telefontid 08:30-11.45 og 12.30:14.30

Fastleger kan gjerne sende en henvisning til Aktivklinikken med en kort beskrivelse av problemstilling, tidligere behandling og vurdering.

Behandlere:

Jan Lenndin. Spesialist i klinisk samfunnspsykologi.

*Forskning viser at medikamentell behandling ved depresjon, angst og søvnvansker har begrenset effekt på lang sikt for de aller fleste, spesielt ved milde og moderat problematikk. Det er også risiko for uheldige bieffekter ved langtidsbruk. (http://www.psykhjelp.no/medisinsk-behandling-av-psykiske-lidelser/)