Siste nyheter

Da begynner vi å få på plass en kursplan for høsten 2017 og våren 2018. Bekreftede kursholdere er som følger:

18. oktober - Lieven Maesschalck - Move to cure, knee rehab update

12. og 13. mars - Jill Cook - Tendon update

19. og 20. april - Jo Nijs, Kelly Ickmans - Central Sensitisation in Clinical practice. Physiotherapy as Brain Therapy for patients with Chronic pain.

Påmelding gjøres på www.deltager.no
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Aktivklinikken Lillehammer søker massasjeterapeut/idrettsmassør!

På grunn av stor pågang og økende oppdragsmengde ønsker Aktivklinikken å utvide sitt helsefaglige team med en massasjeterapeut/idrettsmassør.
Aktivklinikken er lokalisert i flotte lyse lokaler i Håkons Hall og har 9 fysioterapeuter, 5 manuellterapeuter og en massasjeterapeut samt helsesekretærer. Klinikken har et nært samarbeid med Olympiatoppen Innlandet og deres lege, basistrener, psykolog og kostholdsveileder i samme lokale.
Aktivklinikken ønsker en dyktig massasjeterapeut/idrettsmassør for arbeid med både aktive utøvere, mosjonister og andre. Vi tilbyr et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse innen flere fagområder. Mulighet for arbeid på både dag- og ettermiddagstid.
Nærmere opplysninger om stillingen og søknad med CV kan rettes til daglig leder Peder Sahlin på e-post: peder.sahlin@aktivklinikken.no
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Anne Mette starter på igjen med styrkesirkel på torsdager fra 19-20. Første økt blir 24.8. Pris per gang er 150 kr
Håper vi ses🏋️‍♀️💪
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

Psykologbistand

Å ha det vanskelig i kortere eller lengre perioder er ikke en sykdom. Psykologisk forskning viser at psykiske plager og lidelser er nok så normalt, mange opplever det i løpet av et år, og de fleste i løpet av livet.

I lys av belastninger og negative erfaringer er det som oftest helt normale psykologiske reaksjoner og handlingsmønstre som kan forverre tilstanden. Psykiske plager og lidelser kommer ikke «innenfra» som en sykdom, det er et resultat av våre erfaringer, de omstendigheter vi lever under, våre reaksjoner og handlingsmønstre. Mange klarer seg fint å komme videre uten helsehjelp men noen ganger kan vi trenge hjelp. Ca 7 av 10 oppgir at de har god nytte av psykologisk behandling.

Psykologbistand v/Aktivklinikken baserer seg i hovedsak på en helsepsykologisk modell kalt ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT er basert på en stort mengde forskning. Fokus i behandlingen er å lære seg redskaper som kan bidra til at tanker, følelser og handlingsmønster kan «spille på lag» for å kunne leve og ha det bedre. Relasjoner og nettverk er ofte et viktig tema i endringsarbeidet.

Hva du kan søke hjelp for:

Når du opplever utfordringer med f eks langvarig smerte, angst, nedstemthet, arbeidsrelatert stress og søvnvansker.

Det er ofte gunstig å søke hjelp før sykemelding og uten medikamenter*. (De mest alvorlige tilstandene bør du søke hjelp for innenfor spesialisthelsetjenesten eller hos privatpraktiserende psykologer med hjemmel).

ACT er en fokusert korttidsbehandling. Det betyr at vi arbeider målrettet og ikke møtes fler ganger enn nødvendig. Du må forvente å jobbe på egen hånd mellom samtalene, noe som er avgjørende for å ha utbytte av behandlingen.

Bestille time:

Telefon Aktivklinikken (Resepsjon): 417 56 000.

Telefontid 08:30-11.45 og 12.30:14.30

Fastleger kan gjerne sende en henvisning til Aktivklinikken med en kort beskrivelse av problemstilling, tidligere behandling og vurdering.

Behandlere:

Jan Lenndin. Spesialist i klinisk samfunnspsykologi.

*Forskning viser at medikamentell behandling ved depresjon, angst og søvnvansker har begrenset effekt på lang sikt for de aller fleste, spesielt ved milde og moderat problematikk. Det er også risiko for uheldige bieffekter ved langtidsbruk. (http://www.psykhjelp.no/medisinsk-behandling-av-psykiske-lidelser/)